perspektiva perspektiva perspektiva perspektiva perspektiva perspektiva situace
Areál Invelt servis s.r.o., Praha
Využití části bývalého areálu ve Stodůlkách pro potřeby administrativní budovy společnosti Invelt servis. Doplněné obytným domem v jižní ploše pozemku. Pro administrativu je využit stávající objekt a dostavěn do prostoru dvora.

2010
Invelt servis s.r.o.