0010000.jpg ujep01.jpg ujep002.jpg int02.jpg int03.jpg
Filozofická fakulta UJEP Ústí nad Labem
Rekonstrukce budov F1 a F2 bývalé nemocnice pro potřeby Filozofické fakulty v areálu Kampus UJEP Ústí nad Labem. Objekt je rozšířen o nový vstupní objekt, drobné přístavby a úniková schodiště. Kapacita cca 900 studentů.

2010
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně