1main.jpg 1od terezky.jpg jet2.jpg nocni1b.jpg PESAK1.jpg rez1carak.jpg
Polyfunkční dům Lovosice
Objemová studie novostavby vícefunkčního domu v proluce při ulici Kostelní v Lovosicích. V přízemí jsou umístěny obchody, v patře administrativa a v dalších patrech bydlení.

2006
soukromý investor