01 02 04 03
Rozšíření administrativního objektu, Lovosice
Studie rozšíření stávajícího administrativního objektu, který vznikl přestavbou bývalé schwarzenberské labské restaurace. Navrhli jsme doplnit bohatě členěnou historizující fasádu jednoduše tvarovanou přístavbou, která by zrcadlila původní objekt a netvořila mu tak hmotovou ani tvarovou konkurenci.

2015
Raeder&Falge spol. s.r.o.