02 04 01 03
Centrum přírodovědných a technických oborů UJEP - soutěž
Soutěžní návrh na novostavbu Centra přírodovědných a technických oborů v kampusu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Navržené řešení vychází především z urbanistických souvislostí, součástí návrhu je vytvoření centrálního prostoru Kampusu – náměstí. Vizuální kontakt s městem a okolní krajinou je v návaznosti na historickou „stopu“ spojovací chodby řešen rozdělením objektu na dva bloky spojené vstupní a společenskou halou. Výrazným architektonickým článkem jsou ovladatelné stínící prvky – vertikální dřevěné slunolamy, zajišťující neustálou proměnnost všech fasád. Střecha haly bude zazeleněná, rovněž tak „zadní“ stěna auly a zeleň tak přeroste až do arboreta v jižní části pozemku. Parkování je dělené – část podzemní a nadzemní.

2015
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně