03 02 04 01 044 06
Severočeská hvězdárna Teplice – rekonstrukce objektu
Rekonstrukce a přístavba ke stávajícímu objektu hvězdárny. Pro lepší začlenění stavby do okolí jsou na fasádě použity přírodní materiály.

2016
Ústecký kraj