2 1 3 4 5 stávající stav stávající stav2
Gymnázium a SOŠ Dr. Václava Šmejkala - stavební úpravy a dostavba areálu školy
Rekonstrukce budovy školy, postavené v 90. letech minulého století, se snaží o prohloubení odkazu na funkcionalistické pásové řešení fasády. Cementovláknitý obklad dodává budově čistý a důstojný vzhled. Nově byla navržena přístavba s aulou, místností pro volnočasové aktivity a odbornými učebnami, která je se stávající budovou v 2.NP propojena krčkem. Přes ulici bylo nově navrženo sportoviště pro studenty školy.

2018
Ústecký kraj