varianta 1 varianta 1 varianta 1 varianta 2 varianta 2 varianta 2
Envicentrum UJEP
Studie environmentálního centra s cílem aplikovat současné poznatky pro udržitelné stavby. Objekt pasivního charakteru by měl na svém technickém a dispozičním řešení aplikovat moderní poznatky v oblastech úspory energií, jejich efektivního využívání, být z materiálů s nízkými energetickými nároky na výrobu a vhodně využívat konfiguraci terénu. Což je ostatně důvod, proč jsme dospěli ke dvěma variantám řešení:

- První variantou je dům, který stojí na svažitém terénu a je do svahu „zapuštěn“ a vhodně využívá izolační schopnosti země. Předpokládáme zvýšené investiční náklady oproti provozním.

- Druhou variantou je dům stojící na rovině. Tento dům bude mít vždy nižší pořizovací náklady stavby, ale náročnější provozní náklady, a to především díky větším plochám ochlazovaných povrchů.

2023
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem