VIZUALIZACE_4 - Photo.jpg VIZUALIZACE_7 - Photo.jpg VIZUALIZACE_2 - Photo.jpg
Solární parkoviště
Studie řeší dva výrazné problémy univerzitního kampusu - nedostatek parkovacích míst a setrvalý růst spotřeby a nákladů na elektrickou energie. Svým řešením by měl být areál vzorem pro další výstavbu.

Výtvarné a dispoziční řešení respektuje terénní konfiguraci a vzrostlé stromy. Je navržen jako dvoupodlažní s částečně zapuštěným prvním podlažím. Na fasádách se uplatňuje děrovaný vlnitý plech v konfiguraci se zelenou fasádou s horizontálními květináči. Objektu dominuje fotovoltaika umístěná na střeše objektu doplněná o zelené části střechy se sukulenty. Střecha je tak pohledově řešená a zároveň funkčně řeší přehřívání zaparkovaných automobilů.

2023
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem