01 02 04 05 06 07 08 09 11 12 15 14 15 13 původní stav
Rekonstrukce historické vily pro potřeby vědecké knihovny
Původně palácovou reprezentativní vilu si nechal roku 1915 postavit Carl Hermann Wolfrum, člen významné ústecké podnikatelské rodiny, podle návrhu německého architekta Ernsta Rentsche. Od roku 1945 vila slouží pro potřeby Severočeské vědecké knihovny. V 90.tých letech byla v místě původní zahrady vystavěna nová postmoderní přístavba, historická budova však sama postupně chátrala. Předmětem prací proto byla kompletní rekonstrukce budovy, jejímž cílem, přestože budova není památkově chráněna, byla citlivá obnova celého objektu se současnou adaptací pro potřeby provozu moderní knihovny. Součástí prací byly rozsáhlé sanační a restaurátorské práce.

2019
Ústecký kraj