01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 12 13 14 20
Depozitář SVK Ústí nad Labem, Evropská knihovna - I.Etapa
Výstavba depozitáře Severočeské vědecké knihovny v ulici Na schodech v Ústí nad Labem je I.etapou výstavby (II.Etapou bude rekonstrukce a propojení vily Kind). V suterénu stavby je umístěn depozitář se zázemím a v přízemí část pro veřejnost - čítárna a půjčovna. Střecha objektu je vegetační, na její části je pak parkoviště, přístupné z přilehlého terénu. Objekt je otevřen prosklenou, přesahem střechy krytou fasádou výhledům na město a do labského údolí.

2021
Ústecký kraj