původní stav JVB_0192-e.jpg původní stav JVB_0198-e.jpg JVB_0169-e.jpg JVB_0164-e.jpg JVB_0134+136-e.jpg JVB_0202-e.jpg JVB_01560161-e.jpg JVB_0208-e.jpg JVB_0246-e.jpg JVB_0219-e.jpg JVB_0225-e.jpg JVB_0228-e.jpg JVB_0264-e.jpg
Gymnázium a SOŠ dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem
Rekonstrukce objektu bývalé Střední průmyslové školy chemické z roku 1987. Objekt představuje standardní, velmi kompaktní, budovu školy s dvěma relativně malými atrii, které obklopuje trojtakt jednotlivých funkčních celků. Z hlediska architektonického se jednalo o vyšší standard, nikoliv výjimečnou architekturu. Kompoziční skladba objektů zůstává zachována a rekonstrukce ji nemění. V architektonickém řešení se prohlubuje odkaz na funkcionalistické pásové členění fasád. V barevně a materiálově shodném řešení jako jsou tělocvičny je navržena aula s dominujícím skleníkem v 1. patře.

2022
Ústecký kraj