P1010435.JPG P1010428a.jpg P1010431.JPG
DPS v Lovosicích
Domov s pečovatelskou službou v Lovosicích. Stavba v obtížných podmínkách - prostor zatížen hlukem od trati ČD a komunikací I. třídy. Objektem využit prostor bývalých zahrádek (zachována vzrostlá zeleň), osluněný prostor využit pro vnitřní park.

2004
Město Lovosice